iljitsch.com

blog-onderwerpen: alles · BGP / IPv6 / meer · instellingen · zw/w · mijn bedrijf: inet⁶ consult · Twitter · Mastodon · LinkedIn · email · 🇺🇸 🇳🇱

Hoi, ik ben Iljitsch van Beijnum. Op deze pagina staan alle posts over alle onderwerpen.

BGP handling of obscure errors

I read Ben Cartwright Cox' (extensive) blog post Grave flaws in BGP Error handling and then saw his talk about the same topic at NLNOG on Youtube.

Here's the story.

Full article / permalink - posted 2023-10-02

StroomTijd: reken uit of dynamische stroomtarieven wat voor jou zijn

Ik heb samen met Lennard van der Poel afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe web-tool om mensen inzicht te geven in wat een eventuele overstap op een dynamisch stroomtarief zou betekenen.

Op StroomTijd.nl kan je de dynamische stroomprijzen van 2023 tot nu toe per week bekijken:

Er wordt dan een vergelijking gemaakt tussen wat je met een dynamisch contract had betaald en hoe dat vergelijkt met vaste stroomprijzen.

Ik ben reuze benieuwd naar reacties en suggesties, dus probeer het uit en laat me weten (via email, Twitter of Mastodon) wat je ervan vindt. En mocht je direct op een aanbieder van een dynamisch stroomcontract willen overstappen dan zijn we je van dienst met gesponsorde links. :-) Kijk wel naar de verschillende aanbieders, want de kosten bovenop de groothandelsprijzen verschillen nog wel iets.

Permalink - posted 2023-10-02

Verkiezingen komen er aan! #2

Eind augustus liet Pieter Omtzigt weten inderdaad mee te gaan doen aan de verkiezingen van 22 november met een nieuwe partij: Nieuw Sociaal Contract. Dat zal schrikken geweest zijn voor de andere partijen. Maar veel bleef en blijft onduidelijk: een lijst komt pas over een week en een verkiezingsprogramma zelfs pas eind oktober. Ook heeft hij nog geen uitsluitsel gegeven of hij wel in alle kieskringen mee gaat doen.

Maar vorige week zondag in het programma Buitenhof zei hij dat hij zou willen meeregeren. In dat geval ligt het voor de hand dat je zoveel mogelijk zetels probeert te halen, zodat meer coalities met jou mogelijk worden en minder coalities zonder jou. Ik verwacht dus dat hij gewoon met een lijst met 40 of 50 kandidaten komt.

Volledig artikel / permalink - geplaatst 2023-09-24

Myhthbusters

20 years ago today, the TV show Mythbusters aired its first regular episode on the Discovery Channel, after three earlier pilot episodes. And soon after, I had found a new favorite TV show.

Full article / permalink - posted 2023-09-23

MySQL Unicode weirdness

After looking at the SQLite Unicode behavior, it's now time to do the same for MySQL. Coincidentally, I'm currently migrating some old databases that were created in the very early 2000s to a more modern environment. I think those old databases were from the MySQL 3.x days, before MySQL gained any sort of Unicode support. Those old tables are thus still in the latin1 (ISO 8859-1) character set.

But I encountered some MySQL/Unicode weirdness...

Full article / permalink - posted 2023-09-21

Looking at MySQL Unicode behavior

But as the transition from 8-bit characters to 16-bit characters was already well underway in the Windows world and in languages such as Java and Javascript,

# mysql --default_character_set=utf8mb4 muada Reading table information for completion of table and column names You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g. Your MySQL connection id is 98 Server version: 8.0.34 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'character_set%'; +--------------------------+--------------------------------+ | Variable_name | Value | +--------------------------+--------------------------------+ | character_set_client | utf8mb4 | | character_set_connection | utf8mb4 | | character_set_database | utf8mb4 | | character_set_filesystem | binary | | character_set_results | utf8mb4 | | character_set_server | utf8mb4 | | character_set_system | utf8mb3 | | character_sets_dir | /usr/share/mysql-8.0/charsets/ | +--------------------------+--------------------------------+

DUCET

https://www.unicode.org/reports/tr10/#Default_Unicode_Collation_Element_Table https://www.unicode.org/reports/tr10/

http://www.unicode.org/Public/UCA/latest/allkeys.txt

https://en.wikipedia.org/wiki/European_ordering_rules https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_14651

mysql> insert into test (id, text) values (5, concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 11 using utf8mb4))); Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into test (id, text) values (6, concat('Zoe', char(12*16 + 12, 8*16 + 8 using utf8mb4)));

mysql> insert into test (id, text) values (7, 'Zoe');

mysql> select * from test order by text collate utf8mb4_bin; +----+-------+ | id | text | +----+-------+ | 1 | ZOE | | 4 | ZoA | | 7 | Zoe | | 6 | Zoë | | 3 | Zoy | | 5 | Zoë | | 2 | zoe | +----+-------+ 7 rows in set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_bin) as sortweight from test order by text colla +----+-------+----------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+----------------------------+ | 1 | ZOE | 0x00005A00004F000045 | | 4 | ZoA | 0x00005A00006F000041 | | 7 | Zoe | 0x00005A00006F000065 | | 6 | Zoë | 0x00005A00006F000065000308 | | 3 | Zoy | 0x00005A00006F000079 | | 5 | Zoë | 0x00005A00006F0000EB | | 2 | zoe | 0x00007A00006F000065 | +----+-------+----------------------------+

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_ai_ci) as sortweight from test order by text collate utf8mb4_0900_ai_ci; +----+-------+------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+------------------------+ | 4 | ZoA | 0x1F211DDD1C47 | | 1 | ZOE | 0x1F211DDD1CAA | | 2 | zoe | 0x1F211DDD1CAA | | 5 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA | | 6 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA | | 7 | Zoe | 0x1F211DDD1CAA | | 3 | Zoy | 0x1F211DDD1F0B | +----+-------+------------------------+

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_ai_ci) as sortweight from test order by text collate utf8mb4_0900_ai_ci desc; +----+-------+------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+------------------------+ | 3 | Zoy | 0x1F211DDD1F0B | | 1 | ZOE | 0x1F211DDD1CAA | | 2 | zoe | 0x1F211DDD1CAA | | 5 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA | | 6 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA | | 7 | Zoe | 0x1F211DDD1CAA | | 4 | ZoA | 0x1F211DDD1C47 | +----+-------+------------------------+

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_as_ci) as sortweight from test order by text collate utf8mb4_0900_as_ci; +----+-------+------------------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+------------------------------------+ | 4 | ZoA | 0x1F211DDD1C470000002000200020 | | 1 | ZOE | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020 | | 2 | zoe | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020 | | 7 | Zoe | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020 | | 5 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020002B | | 6 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020002B | | 3 | Zoy | 0x1F211DDD1F0B0000002000200020 | +----+-------+------------------------------------+

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_as_cs) as sortweight from test order by text collate utf8mb4_0900_as_cs; +----+-------+--------------------------------------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+--------------------------------------------------------+ | 4 | ZoA | 0x1F211DDD1C4700000020002000200000000800020008 | | 2 | zoe | 0x1F211DDD1CAA00000020002000200000000200020002 | | 7 | Zoe | 0x1F211DDD1CAA00000020002000200000000800020002 | | 1 | ZOE | 0x1F211DDD1CAA00000020002000200000000800080008 | | 5 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020002B00000008000200020002 | | 6 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020002B00000008000200020002 | | 3 | Zoy | 0x1F211DDD1F0B00000020002000200000000800020002 | +----+-------+--------------------------------------------------------+

ê

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_bin) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 10 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_bin; Empty set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_as_cs) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 10 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_as_cs; Empty set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_ai_cs) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 10 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_ai_cs; ERROR 1273 (HY000): Unknown collation: 'utf8mb4_0900_ai_cs' mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_ai_ci) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 10 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_ai_ci; +----+-------+------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+------------------------+ | 1 | ZOE | 0x1F211DDD1CAA | | 2 | zoe | 0x1F211DDD1CAA | | 5 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA | | 6 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA | | 7 | Zoe | 0x1F211DDD1CAA | +----+-------+------------------------+ 5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_ai_ci) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 10 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_ai_ci order by text utfmb4_0900_as_cs; ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'utfmb4_0900_as_cs' at line 1 mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_ai_ci) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 10 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_ai_ci order by text collate utfmb4_0900_as_cs; ERROR 1273 (HY000): Unknown collation: 'utfmb4_0900_as_cs' mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_ai_ci) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 10 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_ai_ci order by text collate utf8mb4_0900_as_cs; +----+-------+------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+------------------------+ | 2 | zoe | 0x1F211DDD1CAA | | 7 | Zoe | 0x1F211DDD1CAA | | 1 | ZOE | 0x1F211DDD1CAA | | 5 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA | | 6 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA | +----+-------+------------------------+ 5 rows in set (0.00 sec)

mysql> mysql> mysql> mysql> mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_bin) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 11 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_bin; +----+------+------------------------+ | id | text | sortweight | +----+------+------------------------+ | 5 | Zoë | 0x5A6FC3AB | +----+------+------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_as_cs) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 11 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_as_cs; +----+-------+--------------------------------------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+--------------------------------------------------------+ | 5 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020002B00000008000200020002 | | 6 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020002B00000008000200020002 | +----+-------+--------------------------------------------------------+ 2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_ai_cs) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 11 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_ai_cs; ERROR 1273 (HY000): Unknown collation: 'utf8mb4_0900_ai_cs' mysql> mysql> mysql> mysql> mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_bin) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 11 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_bin; +----+------+------------------------+ | id | text | sortweight | +----+------+------------------------+ | 5 | Zoë | 0x5A6FC3AB | +----+------+------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_as_ci) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 11 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_as_ci; +----+-------+------------------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+------------------------------------+ | 5 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020002B | | 6 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020002B | +----+-------+------------------------------------+ 2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_as_cs) as sortweight from test where text = concat('Zo', char(12*16 + 3, 10*16 + 11 using utf8mb4)) collate utf8mb4_0900_as_cs; +----+-------+--------------------------------------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+--------------------------------------------------------+ | 5 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020002B00000008000200020002 | | 6 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020002B00000008000200020002 | +----+-------+--------------------------------------------------------+ 2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_bin) as sortweight from test where text = 'zoe' collate utf8mb4_0900_bin; +----+------+------------------------+ | id | text | sortweight | +----+------+------------------------+ | 2 | zoe | 0x7A6F65 | +----+------+------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_as_cs) as sortweight from test w here text = 'zoe' collate utf8mb4_0900_as_cs; +----+------+------------------------------------------------+ | id | text | sortweight | +----+------+------------------------------------------------+ | 2 | zoe | 0x1F211DDD1CAA00000020002000200000000200020002 | +----+------+------------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_as_ci) as sortweight from test where text = 'zoe' collate utf8mb4_0900_as_ci; +----+------+--------------------------------+ | id | text | sortweight | +----+------+--------------------------------+ | 1 | ZOE | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020 | | 2 | zoe | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020 | | 7 | Zoe | 0x1F211DDD1CAA0000002000200020 | +----+------+--------------------------------+ 3 rows in set (0.00 sec)

mysql> select *, weight_string(text collate utf8mb4_0900_ai_ci) as sortweight from test where text = 'zoe' collate utf8mb4_0900_ai_ci; +----+-------+------------------------+ | id | text | sortweight | +----+-------+------------------------+ | 1 | ZOE | 0x1F211DDD1CAA | | 2 | zoe | 0x1F211DDD1CAA | | 5 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA | | 6 | Zoë | 0x1F211DDD1CAA | | 7 | Zoe | 0x1F211DDD1CAA | +----+-------+------------------------+

mysql> show collation like '%utf8mb4_uni%'; +------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+ | Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen | Pad_attribute | +------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+ | utf8mb4_unicode_520_ci | utf8mb4 | 246 | | Yes | 8 | PAD SPACE | | utf8mb4_unicode_ci | utf8mb4 | 224 | | Yes | 8 | PAD SPACE | +------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+

mysql> show collation like '%utf8mb4_0900%'; +--------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+ | Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen | Pad_attribute | +--------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+ | utf8mb4_0900_ai_ci | utf8mb4 | 255 | Yes | Yes | 0 | NO PAD | | utf8mb4_0900_as_ci | utf8mb4 | 305 | | Yes | 0 | NO PAD | | utf8mb4_0900_as_cs | utf8mb4 | 278 | | Yes | 0 | NO PAD | | utf8mb4_0900_bin | utf8mb4 | 309 | | Yes | 1 | NO PAD | +--------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+

Permalink - posted 2023-09-16

oudere posts

Search for:
RSS feed

Archives: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023